0913 358 836

Các đối tượng được ghi nợ tiền sử dụng đất???

ghi Nợ tiền sử dụng đất

Nghị định 79/2019/NĐ-CP ban hành ngày 26/10/2019 sửa đổi quy định về ghi nợ tiền sử dụng đất tại Nghị định 45 năm 2014 của Chính phủ.

Đối tượng được ghi nợ tiền sử dụng đất (Ảnh minh họa)

Đối tượng được ghi nợ tiền sử dụng đất

1. Chỉ còn 4 đối tượng được chậm đóng tiền sử dụng đất

Từ ngày 10/12/2109, theo Khoản 1 Điều 1 Nghị định 79 liệt kê các hộ gia đình, cá nhân được ghi nợ tiền sử dụng đất trong trường hợp được giao đất tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Cụ thể:

– Người có công với cách mạng được ghi nợ tiền sử dụng đất;

– Hộ nghèo;

– Hộ gia đình, cá nhân là đồng bào dân tộc thiểu số;

– Hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại địa bàn cấp xã được công nhận là địa bàn kinh tế – xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn được ghi nợ tiền sử dụng đất.

2. Quy định ghi nợ tiền sử dụng đất trước đây.

Trước đây, hộ gia đình, cá nhân được chuyển mục đích sử dụng đất; được cấp Giấy chứng nhận phải nộp tiền sử dụng đất và hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất tái định cư mà có khó khăn về tài chính sẽ được ghi nợ tiền sử dụng đất.

3. Luật ghi nợ tiền sử dụng đất hiện hành.

Và như vậy, từ 10/12/2019, Nghị định 79 có hiệu lực sẽ bãi bỏ hoàn toàn quy định nêu trên. Do đó, các đối tượng được ghi nợ tiền sử dụng đất sẽ bị hạn chế đi rất nhiều.

Các hộ gia đình, cá nhân ghi nợ được trả nợ dần trong 05 năm kể từ ngày có quyết định giao đất tái định cư của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và không phải nộp tiền chậm nộp trong 05 năm này.

Trường hợp sau 05 năm kể từ ngày có quyết định giao đất tái định cư mà hộ gia đình, cá nhân chưa trả hết nợ tiền sử dụng đất thì…

…phải nộp đủ số tiền sử dụng đất còn nợ và tiền chậm nộp tính trên số tiền còn nợ từ thời điểm hết thời hạn 05 năm được ghi nợ tới thời điểm trả nợ.

Fanpage: https://www.facebook.com/Daotaohuanluyennhansu/

Gửi phản hồi