0913 358 836

Công chứng viên được chứng thực

công chứng viên chứng thực

Công chứng viên là người được pháp luật công nhận và bảo đảm quyền hành nghề.

Công chứng viên đương nhiên được hành nghề công chứng theo các hình thức:

– Công chứng viên của Phòng công chứng;

– Công chứng viên hợp danh của Văn phòng công chứng;

– Công chứng viên làm việc theo chế độ hợp đồng lao động tại Văn phòng công chứng.

Công chứng viên được chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản.

chứng thực công chứng
Công chứng viên được chứng thực

Việc chứng thực của công chứng viên được thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng thực. Cụ thể, theo khoản 4 Điều 5 Nghị định 23/2015/NĐ-CP, công chứng viên có thẩm quyền và trách nhiệm chứng thực các việc:

– Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận;

– Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản, trừ việc chứng thực chữ ký người dịch

Fanpage: https://www.facebook.com/Daotaohuanluyennhansu/

Hoặc web tại đây.

Gửi phản hồi