0913 358 836

Định nghĩa khách hàng NÉT đi mua nhà – Bất động sản Tuấn 123

Định nghĩa khách nét mua nhà - Bất động sản Tuấn 123

Qua quá trình 6 năm phát triển từ khi thành lập, với kinh nghiệm đã từng giúp hàng chục ngàn khách hàng mua nhà thành công, Bất động sản Tuấn 123 chia sẻ định nghĩa khách hàng Bất động sản NÉT với các Nhà Môi giới Bất động sản như sau:

1. Khách nét là khách có tiền và có quyền quyết định khi mua nhà.

2. Khách nét là khách hàng đã từng mua hụt nhà và sẵn sàng cung cấp địa chỉ nhà đó với Chuyên viên Môi giới Bất động sản Tuấn 123

Bất động sản Tuấn 123 - Định nghĩa khách nét - mua nhà

3. Khách nét là khách hàng có nhu cầu thực mà thị trường đã, đang và sẽ có hàng phù hợp.

4. Khách nét là khách hàng khen đúng chê đúng khi đi xem nhà.

5. Khách nét là khách hàng sẵn sàng mua và trả giá chủ nhà khi gặp được nhà ưng ý.

Khách nét - mua nhà - Tuấn 123

6. Khách nét là khách hàng nói được giá nào sẽ mua với Môi giới.

7. Khách nét dám cho địa chỉ nhà đang ở và mời Môi giới đến làm việc, đồng ý cho xem giấy tờ tùy thân.

8. Khách nét sẵn sàng làm việc và tôn trọng Môi giới, chủ động gọi giục Môi giới, sẵn sàng làm theo kịch bản của Môi giới.

Các Chuyên viên Môi giới Bất động sản trong Công ty Tuấn 123 được đào tạo chuyên sâu về 8 dấu hiệu khách nét này trong chương trình Đào tạo Môi giới Bất động sản Tập 1.

Fanpage: https://www.facebook.com/Daotaohuanluyennhansu/

Gửi phản hồi