0913 358 836

Trích lục bản đồ địa chính và trích đo địa chính thửa đất là gì?

trích lục bản đồ địa chính - trích đo địa chính thửa đất

Trích lục bản đồ địa chính nhằm cung cấp, xác thực thông tin về đất đai.

1. Trích lục bản đồ địa chính là gì?

Nó chứa các thông tin sau:

– Số thứ tự thửa đất, tờ bản đồ, địa chỉ thửa đất (xã, huyện, tỉnh);

– Diện tích thửa đất;

– Mục đích sử dụng đất;

– Tên người sử dụng đất và địa chỉ thường trú;

– Các thay đổi của thửa đất so với giấy tờ pháp lý về quyền sử dụng đất;

– Bản vẽ thửa đất gồm: Sơ đồ thửa đất, chiều dài cạnh thửa.

Như vậy, đây là một hình thức cung cấp, xác thực thông tin thửa đất.

trích lục bản đồ địa chính
Trích lục bản đồ địa chính là gì?

2. Trích đo địa chính thửa đất là gì?

Trích đo địa chính thửa đất là việc đo đạc địa chính riêng đối với thửa đất tại nơi chưa có bản đồ địa chính để phục vụ yêu cầu quản lý đất đai.

Kết quả của trích đo địa chính là mảnh trích đo địa chính (đây là bản vẽ thể hiện kết quả trích đo thửa đất). Trích đo địa chính là một trong những thành phần của hồ sơ trình UBND cấp huyện, tỉnh ban hành quyết định thu hồi đất, hồ sơ giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất…

Trích đo địa chính là một trong những thành phần của hồ sơ trình UBND cấp huyện, tỉnh ban hành quyết định thu hồi đất, hồ sơ giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất…

Mời bạn đọc theo dõi tiếp mục này ở các bài viết sau ở web của chúng tôi!

Fanpage: https://www.facebook.com/Daotaohuanluyennhansu/

Gửi phản hồi